NOTES

NOTES

05 13 2021

Sicily
Osma Harvilahti

Memories of our trip to Sicily; Mount Bonifato, Catani, Syracuse, Taormina, and Festa di San Giuseppe.